Praktisk info

Hvor kører jeg hen?

Sessionerne foregår i min praksis på Højrup Østervej 7, 7000 Fredericia – kun ca. 5 km fra motorvejsnettet. I skal benytte døren til højre, hvor der er venteværelse samt kontor.  

Pris:

Individuelle sessioner mandag – fredag mellem kl. 9.00 og 16.00:

695,- pr. session (60 min.)

Parsession mandag – fredag mellem kl. 9.00 og 16.00:

745,- pr. session (60 min.)

Onsdage mellem kl. 16.00 og 20.00 kan også bookes til henholdsvis 745 ,- for individuelle sessioner og 895,- for parsessioner.

Weekendtider kun efter aftale.

Betaling inden eller ved fremmøde med Mobile Pay
på Myshop nummeret 909860

Ændring eller annullering:

Tider kan ændres eller aflyses senest 24 timer inden sessionen – ellers forbeholder jeg mig retten til at opkræve fuld honorar for sessionen.

Skype:

Hvis man ønsker enkeltsessioner med mig, men geografisk er placeret langt fra Fredericia, er det muligt at få sessionerne via Skype.

Dette gælder dog kun enkeltsessioner – ikke parsessioner. 

Parkering:

Der er parkering inde på gårdpladsen, når du kører gennem den hvide port. 

Notater:

Det er muligt at jeg under vores sessioner laver notater. Disse er udelukkende til eget brug, er anonyme og vil blive opbevaret forsvarligt.

Tavshedspligt:

Jeg er naturligvis underlagt tavshedspligt.

dittewinkel.dk